Druhy jógy

ve studio YOGA LIBRA

Namasté! Vytvořili jsme prostor, kde se budeme společně setkávat při lekcích jógy, workshopech a seminářích. Přijďte se k nám podívat a vykročte s námi na cestu k harmonii a rovnováze ve svém životě…

Ashtanga - mysore

Ashtanga jóga je založena na základních principech Hatha jógy a je pro ni typická sestava postupně na sebe navazujících jógových pozic. Na mysore lekcích se věnujeme pozicím i dechu a učíme se, jak společně s dechem plynule přecházet od jedné pozice k další. Pro tyto lekce je tradiční plně individuální způsob učení, ačkoliv lekce probíhá ve skupině.

Ashtanga – Mysore lekce jsou vhodné pro úplné začátečníky i pro pokročilé jogíny. Nedoporučujeme s ashtanga jógou začínat v těhotenství, pokud nemáte předchozí zkušenosti s její praxí.

Hatha jóga

Základní druh jógy, kde je kladen důraz na zklidnění mysli, uvědomění dechu a praktikování jógových pozic (ásan).

Tím dosahujeme rozproudění energie, posílení, protažení a uvolnění celého těla. Tato jógová praxe nám pomáhá vědomě prožívat svůj každodenní život. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé jakéhokoliv věku.

Dynamická jóga

Lekce zaměřená na protažení, a především na posílení a vytvarování celého těla. Jógové pozice na sebe navazují, plynule propojujeme pohyb s dechem. Lekce je zakončená dechovým technikami a závěrečnou relaxací.

Dynamická jóga je vhodná pro pokročilé v dobré fyzické kondici.

Jóga pro zdravá záda

Lekce jógy, která využívá principy zdravého pohybu pro podporu, protažení a aktivaci středu těla a hlubokého stabilizačního systému, který nám pomáhá posílit zádové a další svaly důležité pro správné držení těla.

Je vhodná pro osoby se sedavým zaměstnáním i pro ty, kdo chtějí předejít bolestem pohybového aparátu.

Jóga pro rodiče s dětmi

Jóga pro rodiče s dětmi je určená pro děti (2-4 roky) a jejich dospělý doprovod. Dětská jóga rozvíjí pohybové dovednosti a osobnost dítěte za pomocí říkanek, písniček a básniček.

Vzájemná spolupráce rodiče s dítětem při cvičení dokáže prohloubit jejich vztah a důvěru.

Jóga pro děti

Jóga pro děti je určena pro děti bez rodičů ve věku 4-8 let. Lekce jsou součástí uceleného kurzu, který zahrnuje zábavné pohybové aktivity s jógovými pozicemi, které podpoří u dětí radost z pohybu, kreativitu, fantazii, ale také správné pohybové návyky, pružnost, sílu a koordinaci.

Zapojení jógových technik spolu s přiblížením jógové filozofie do života dítěte učí děti morálním zásadám, všímavosti, zlepšuje dýchání, koncentraci, práci s emocemi, umění relaxovat a zvládání stresových situací.

Jóga pro těhotné

Jemná jóga upravená pro období těhotenství, zaměřená na správné držení těla, uvolnění a protažení celého těla, způsob chůze a dechu.

Spolu s relaxací pomáhá adaptaci na fyzické i psychické změny, napojení na miminko a přípravu k porodu. 

Jemná jóga

Jemná jóga odkazuje k jemnému a přirozenému pohybu. Klade důraz na dech, správnost provedení ásan dle principů zdravého pohybu a dle možností každého výdrž v každé pozici. 

Mezi hlavní přínosy Jemné jógy patří zlepšení pohyblivosti, mobility kloubů, dýchání, odbourání stresu, uvolnění zatuhlých svalů a především odstranění bolesti zad. Podporuje správné držení těla, harmonizuje mysl a dech. Lekce je vedena v klidném tempu, jemnou odlehčenou formou. Lehce a bez napětí se přechází do pozic, které jsou podobné běžným jógovýásanám, ale jejich provedení je pomalejší, setrvává se v nich déle a využívá se podpory pomůcek, aby se tělo i mysl cítilo pohodlně.

Lekce jsou vhodné pro každého, bez ohledu na věk a tělesnou kondici. Jemnou jógu doporučujeme především lidem, kteří trpí bolestí zad a chtějí být odolnější vůči stresu. Není vhodné ji praktikovat např. při silné apatii, nečinnosti, lenosti či hluboké depresi, jelikož může tento stav ještě prohloubit. V tomto případě je vhodná více aktivnější praxe jógy.